Kuchynské linky

 

Moderné kuchyne zaznamenali v porovnaní s kuchyňami predchádzajúcich období mnohé zmeny. Vďaka novým technológiám prípravy jedál a dokonalosti technických spotrebičov sa práca v kuchyni stala jednoduchou a časovo menej náročnou.  Vďaka modernej technike sa z nej vylúčili nepríjemné dôsledky varenia, ako je sálajúce teplo, výpary a nepríjemné zápachy. Svojím dizajnom a architektonickým riešením sa modernej dobe prispôsobili aj kuchynské linky. Kuchynské linky prestavujú súbor základných nábytkových a technických vybavení kuchyne. Pozostávajú z pracovných plôch, odkladacieho nábytku, varného a umývacieho centra. Jednotlivé prvky kuchynskej linky sa usporadúvajú jednostranne alebo obojstranne, lineárne vedľa seba, do tvaru L, U alebo kombinovane. pri jednostrannom usporiadaní kuchynských liniek vedľa seba narastá dĺžka linky a s tým i počet vykonávaných krokov pri príprave stravy. Táketo radenie nie vždy vyhovuje aj výtvarným predstavám obyvateľov a dispozičným možnostiam miestnosti. Lepšie využitie plochy, menší počet krokov a z toho vyplývajúcu pohodlnejšiu prácu v kuchyni umožňujú tzv. zalomené kuchynské linky a dvojstranné riešenie zostavy.

 

 

Linka v tvare L sa účinne a s úspechom využíva v úzkych miestnostiach a v kuchyniach s nepriaznivým rozmiestnením okien, dverových a iných stavebných otvorov. Z hľadiska dosiahnutia plynulého priebehu jednotlivých pracovných úkonov je optimálnym riešením zoradenie kuchynskej linky do tvaru U alebo vytvorenie tzv. ostrovného pracoviska. Takýto typ linky je výtvarne takisto pútavý a vzniká umiestnením pracovnej plochy, sporáka, skriniek alebo iného zariadenia do stredu miestnosti. Pracovné centrum situované voľne v priestore umožňuje pohodlný dosah a prístup človeka k jednotlivým plochám a technickému vybaveniu kuchyne. Usporiadaním prvkov kuchynskej linky sa práca v kuchyni stáva pohodlnejšou. Vzájomné umiestnenie kuchynských plôch a zariadení vedľa seba nie je náhodné, ale zodpovedá poradiu jednotlivých úkonov pri príprave jedál. Minimálna požadovaná vzdialenosť pracovných pultov radených oproti sebe sa rovná vzdialenosti umožňujúcej prechod dvoch ľudí a pohodlnú manipuláciu s technickým vybavením, to znamená vzdialenosť 120 cm.  V kuchyniach, ktoré nemajú vo svojej blízkosti komoru, sa používa špajzová skriňa. Moderná podoba špajzovej skrine na potraviny umožňuje praktické ukladanie potravín vo viacerých radoch za sebou. Okrem klasických typov s policami a otočnými dverami sa do popredia záujmu čoraz viac dostávajú moderné podoby špajzových skríň s vyťahovateľnými kontajnermi, vozíkmi a policami. Moderné časti kuchynských liniek prestavujú teleskopické systémy umožňujúce plynulý pohyb odkladacieho zariadenia i pri jeho plnom zaťažení.

 

 

Pracovné plochy sa umiestňujú tak, aby v ich blízkosti vznikalo dostatok miesta na vykonávanie práce a pohodlný pohyb osoby vykonávajúcej prevažnú časť kuchynských prác. Najlepšie podmienky na prácu sa dosahujú kombináciou pracovných plôch umožňujúcich prácu v stoji aj v sede. Individuálne nastavenie výšky kuchynského pracoviska sa najčastejšie realizuje pomocou nastaviteľných nôh skrinkových korpusov alebo zmenou výšky sokla. Časovo náročnú a fyzicky pomerne namáhavú prácu v kuchyni značne uľahčujú plochy umožňujúce prácu v sede. Keďže je však v kuchyni väčšinou málo miesta, pracovné plochy na prácu v sede sa prevažne realizujú ako vyťahovateľné dosky zakomponované do kuchynskej linky. Kuchynské linky sú vyhotovené v mnohých farebných odtieňoch, kombináciách materiálov, štýlu či veľkostiach. Napriek tomu, že voľba farebnosti kuchynskej linky je otázkou osobného vkusu majiteľa, do veľkej miery ju ovplyvňuje veľkosť a tvar priestoru, ako aj orientácia miestnosti vzhľadom na svetové strany. Rôznorodé prvky kuchyne vytvárajú pestrú paletu farebnosti, z čoho vyplýva, že bezprostredné pozadie týchto objektov majú tvoriť celistvé a farebne vyvážené pocity. Moderné riešenia bytových miestností čoraz viac preferujú spojenie kuchyne s inými obývacími miestnosťami. Preto je správna voľba kuchynskej linky tak dôležitá. Premyslite si svoje predstavy a obráťte sa aj na odborníkov, ktorí majú dlhoročnú prax. Bezplatné poradenstvo a odborná pripravenosť vám zaručene pomôžu vybrať si dôležitý prvok kuchyne- kuchynskú linku a tak vytvoriť priestor, kde budete variť s radosťou a potešením.

Štítky